Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Ulga sponsoringowa – jak to wygląda w praktyce?

1 miesiąc temu | 23.08.2022, 09:10
Ulga sponsoringowa – jak to wygląda w praktyce?

Ważnym tematem dla przedsiębiorców jest możliwość odliczenia ulgi sponsoringowej, ze względu na prowadzoną działalność sportową lub kulturalną. Ulga dla sportu została wprowadzona 1 stycznia 2022 roku wraz z wprowadzeniem zasad Polskiego Ładu.

Ogromną zaletą tego rozwiązania, że to przedsiębiorcy mogą w szerokim zakresie wspierać między innymi działania sportowe, a tym samym uzyskać uwzględnienie finansowe takiego wsparcia w rozliczeniu podatkowym.

Wraz z początkiem 2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. ulgę sponsoringową. Przedsiębiorcy mają teraz możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT oraz CIT) 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. W sumie przedsiębiorcy w podatku dochodowym mogą odliczyć aż 150% poniesionych kosztów.

1. Kto może skorzystać z ulgi sponsoringowej?

- podatnicy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki. 

Ulga dotyczy zarówno przedsiębiorców płacących podatek PIT według skali, jak i liniowy oraz rozliczających się podatkiem CIT.

2. Jak wysokie może być odliczenie?

Do 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogli zaliczać 100% wydatków, ponoszonych m.in. na działalność sportową, do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga sponsoringowa pozwala odliczyć dodatkowe 50%, co oznacza że przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodów. Wydając 30 tysięcy, od podstawy opodatkowania odliczą 45 tysięcy. 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty uzyskanych w danym roku dochodów z działalności gospodarczej.

Kontynuacja tekstu poniżej formularza Newsletter.

Interesują Cię podobne tematy? Otrzymuj ekskluzywne materiały wprost na swoją skrzynkę e-mail

Subksrybuj

* indicates required
Wyrażam zgodę na komunikację przez e-mail i wysyłkę materiałów promocyjnych w celach marketingowych przez Sportigio Sp. z o.o. Dane przetwarzamy zgodnie z polityką prywatności, a z listy można wypisać się wygodnie w dowolnym momencie. Otrzymasz tylko jakościowe materiały.

3. Warunki do uzyskania ulgi

Przedsiębiorcy pierwszy raz zastosują ulgę w deklaracji za 2022 r. (składanej w 2023 r.), wykazując w zeznaniu poniesione koszty, podlegające odliczeniu.

Podstawą do skorzystania z ulgi jest zawarcie umowy, która przewiduje obustronne świadczenia sponsora i sponsorowanego, które nie są one ekwiwalentne.

4. Ulga na działalność sportową

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu podlegały będą koszty poniesione na finansowanie:

- klubu sportowego (m.in. zakup sprzętu sportowego, realizacja programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego), - stypendiów sportowych, - imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Wraz z wejściem w życie przepisów pojawiły się też pytania jak powinna być skonstruowana umowa sponsorska, żeby podatnik mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej oraz – czy z ulgi można skorzystać w przypadku umów barterowych. Na początku tego roku wystąpiliśmy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tej sprawie. Uzyskaliśmy interpretację podatkową zarówno dla podatników CIT jak i PIT, w tym spółek osobowych.

Organ potwierdził nasze stanowisko o tym, że: 

1. Z ulgi sponsoringowej można skorzystać w przypadku podpisania umowy sponsoringowej, na podstawie której Podatnik przekazuje na rzecz Klubu określoną kwotę, a w zamian za przekazane środki pieniężne Klub świadczy na rzecz Podatnika usługi promocyjne.

2. Z ulgi sponsoringowej nie można skorzystać w przypadku podpisania umowy sponsoringowej na podstawie której tylko Podatnik przekazuje na rzecz klubu określoną kwotę, a Klub nie świadczy na jego rzecz żadnych usług.

3. Z ulgi sponsoringowej nie można skorzystać w przypadku podpisania umowy sponsoringowej na podstawie której Podatnik będzie świadczył na rzecz Klubu określone usługi, a w zamian za przekazane środki pieniężne Klub świadczy na rzecz Podatnika usługi promocyjne (tzw. barter).

Możliwość skorzystania z ulgi sponsoringowej jest zatem za każdym razem zależna od treści łączącej strony umowy sponsoringowej.

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

1.    Czy mogę skorzystać z ulgi sponsoringowej jeśli podpisałem umowę barterową z klubem i świadczę na rzecz klubu usługi, w zamian za to klub świadczy usługi promocyjne?

Nie. Intencją ustawodawcy wprowadzające uregulowanie dotyczące ulgi sponsoringowej było objęcie tę ulgą wydatków na działalność sportową w postaci finansowania działań wskazanych w ustawie. Świadczenie usług w zamian za realizację usług promocyjnych, wyklucza zastosowanie ulgi. 2.    Czy mogę skorzystać z ulgi,  jeśli moja firma przeznaczyła na rzecz klubu sportowego 30 tys. zł, ale klub nie świadczył dla nas żadnych usług promocyjnych?

Nie. Koszty poniesione przez Pana firmę (30 tys. zł) nie będą w takim wypadku stanowić kosztów uzyskania przychodu, a jest to jeden z warunków przewidzianych w ustawie.

3.    Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniam pracowników. Czy mogę skorzystać z ulgi sponsoringowej?

Tak. Z ulgi sponsoringowej mogą skorzystać zarówno spółki jak i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności. 

4.    Przeznaczyłem na stypendium sportowe 100 tys. zł. Zgodnie z umową klub sportowy będzie świadczył dla mnie usługi promocyjne. Opłacam podatek liniowy. Osiągam dochód w wysokości 500 tys. zł rocznie. Jak wysoki podatek zapłacę, jeśli skorzystam z ulgi?

Skorzystanie z ulgi spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania o 150 tys. zł, a w konsekwencji zapłatę podatku w kwocie 66 500 zł. Bez skorzystania z ulgi byłoby to 95 000 zł. 

5.    Dofinansowałem imprezę sportową przeznaczając na nią kwotę w wysokości 50 tys. zł. W zamian za to, logo mojej firmy pojawiło się na plakatach i innych materiałach promocyjnych. Organizator poinformował mnie, że impreza ma charakter imprezy masowej. Czy mogę skorzystać z ulgi?

Nie. Z ulgi sponsoringowej można skorzystać finansując imprezy sportowe, niebędące imprezami masowymi.  

Zysk z ulgi sponsoringowej – jak liczymy?

Wspominając o zysku z ulgi sponsoringowej, możemy wyliczyć go na konkretnym przykładzie. Jeżeli dany przedsiębiorca, przeznaczy na działalność klubu przykładowo 10 tysięcy złotych to:

·       podatek liniowy 19% wyniesie 1900 zł, jako 10 000 zł x 0,19 = 1900 zł,

·       dodatkowo możliwość odliczenia 50% poniesionego kosztu od podstawy opodatkowania – 950 zł.

1900 zł + 950 zł = 2850 zł – ulga w podatku dochodowym

Ulga zostanie rozliczona w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te koszty zostały poniesione.

Artykuł napisany przy współpracy z radcą prawnym Pauliną Komorowską z kancelarii prawniczej Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni.

MUST Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie

www.must-legal.pl

www.facebook.com/MUSTLEGAL

Udostępnij